Marka >>

Patent >>

Tasarım >>

Faydalı Model >>

Yurt Dışı Tescil >>

 

Yurtdışı Uluslararası Tescil Hizmetlerimiz

Fikri ve sınai haklar konusu, dünya ekonomi ve ticari düzenine de temel teşkil etmektedir. Nitekim, Dünya Ticaret Örgütü fikri mülkiyetin ticaretle ilgili yönlerini de kapsamaktadır.

Patent, faydalı model, ticaret ve hizmet markaları, sınai tasarım ve model, ticaret ünvanı ve işletme adı, coğrafi işaretler, yarı iletken ürünlerin topoğrafisi, yeni bitki türleri ve benzeri haklar gibi korunan fikir ürünleri, genel olarak, fikri mülkiyet hakları kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Sınai mülkiyet hakları kural olarak tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Diğer ülkelerde korunması için mutllaka o ülkede de bu hakların tescil edilmesi gerekir.

 

Uluslararası (Yurtdışı) Patent Tescili

Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması için, koruma istenen ülkelerde de Patent veya Faydalı Model Belgesi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir.
Faydalı Model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu yapılabilir.

Türkiye'de yapılan başvurunun, başvuru tarihinden itibaren ONİKİ AY içerisinde Paris Sözleşmesi'ne üye diğer ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında RÜÇHAN HAKKI talep edilmesi halinde, Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için yapacakları başvurular ve alacakları patentler hükümsüz sayılır.


Uluslararası ( yurtdışı ) Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarımların uluslararası boyutta tesciline imkan veren Lahey Anlaşması Cenevre Metnine göre; 01.01.2005 tarihinden itibaren Türkiye de de uygulamaya geçmiştir. Diğer uluslararası ya da bölgesel başvurularda da olduğu gibi tek bir başvuru ile seçilen ülkelerde endüstriyel tasarım tescili ile koruma sağlamak mümkün olabilmektedir. Böylece her ülkeden vekil bulunması, evrak hazırlanması, ülkenin para birimine göre para ödenmesi ve tercümelerin yapılması gibi işlemlerin yapılmaması gibi büyük avantajlar sağlamaktadır. Lahey Anlaşmasına göre yapılacak uluslararası işlemlerdeki yetkili kuruluş WIPO'dur. Uluslararası başvuruda da Ulusal Başvuruda olduğu gibi yayın erteleme ve Rüçhan Hakkı talepleri yapılabileceği gibi, birden fazla tasarım ile çoklu başvuruda yapılabilir. Avrupa Birliği'nin anlaşmaya taraf olması ile birlikte A.B. ülkelerinin tamamından tasarım koruması elde etmek mümkündür.


Uluslar Arası Marka Tescili

Madrid Protokolü, markaların uluslararası tescilini öngörmektedir. Bunun için de, Madrid Protokolü'ne üye ülke yurttaşları, belirlenen koşullarda markalarını uluslararası marka olarak tescil ettirebilirler. Başvuru anında uluslararası markanın hangi ülkelerde tescili isteniyorsa, o ülkelerin belirtilmesi gereklidir. Uluslararası tescil başvurusu, Protokol'e bağlı akit taraflar için belirli bir formun doldurulmasıyla yapılmakta ve ilgili menşe ofise yapılmış olan ulusal başvuru ya da tescil numarası ve tarihi bildirilmektedir.


Topluluk Markası Nedir?

Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir markadır. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu'nda korunmasını sağlayabilirler. Topluluk markası almak için, İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan Topluluk Marka Ofisi(OHIM)'ne veya bu maksatla Topluluk üyesi ülkelerin Marka tescili işlemini yapan ofislerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Türkiye dışındaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yapılacak ülkenin Paris Sözleşmesi ya da Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na üye olması; bu anlaşmalara taraf olmamakla birlikte, karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış veya tanıdığını yazılı olarak beyan etmiş ülkelerden olması gerekir. Marka, her ülkenin ulusal yasaları ile tescil edilir ve korunur.

Uluslar arası marka başvuruları da Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Yine ulusal başvuruda olduğu gibi sınıf sayısı ve markanın logo/görsel unsur içerip içermeyeceği gibi hususların belirlenmesi gerekmektedir. Başvuru öncesinde ön araştırma yapılması mutlak surette tavsiye edilmektedir.


Uluslar Arası Tescilin Esas Markaya Bağımlılığı

  1. Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır.
  2. Menşe ofisin redde veya hükümsüzlüğe ilişkin olarak Uluslararası Büro'ya bildirimde bulunması ve uygun durumlarda uluslararası tescilin iptalini talep etmesi gereklidir.

Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre sonunda uluslararası tescil, esas başvurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir.
Uluslararası tescilin Menşe ülkede tamamen veya kısmen reddi/iptali durumunda UT, Belirlenmiş Akit Tarafların tamamında veya bazılarında ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülebilir.


ANASAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | HUKUK | KADROMUZ | ILETIŞIM
© Vektör Marka Ofisi LTD. ŞTI. - 2011